IKT koolis

Vajadused ja võimalused

IKT-ga seotud isikud

Koolijuht
Direktori asetäitja majandusalal
Arendusjuht
Õppealajuhataja
Haridustehnoloog
Süsteemiadministraator
Õpetajad
Õpilased

Õpetajad

Tegevused
Koolitused

Õppematerjalid

Tiigrihüppe SA rahastamisel loodud materjalid (tarkvara, keskkonnad, õppematerjalid, jne)
Koolielu õppematerjalid
Miksikese töölehed

Konkursid

Tiigrihppe SA
Koolielu ainekuud
Sõpruskoolid Euroopas - eTwinning
Kevadpäev Euroopas
Miksike

Veebipõhised koostöövahendid

Sotsiaalsed tarkvarad
Blogi - ajaveeb
Google vahendid
Sotsiaalsed järjehoidjad
Sõnumiside
Wikid

Veebipõhised keskkonnad

Kogukonnad
VIKO
ekool
Web 2.0 keskkonnad
eFormular

IKT koolis

Probleemid - rühmatöö

Viited

Tiigrihüppe SA http://www.tiigrihype.ee
Koolielu http://www.koolielu.ee
E-õppe arengukava üldhariduses aastatel 2006–2009 http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=17
Käsiraamat "Ainetund arvutiklassis" http://www.hot.ee/kasiraamat/
DigiTiiger http://www.htk.tlu.ee/digitiiger

Materjalide koostaja
Laine Aluoja