Tiigrihüppe SA kaasabil loodavad e-õppematerjalid

e-õppe materjalid - http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=34
Loodusained - http://mudelid.5dvision.ee/index.htm
Tiigrihüppe SA poolt korraldatud õppematerjalide konkursidel valminud materjalid
IKT vahendid ainetunnis - http://www.koolielu.ee/pages.php/0333
Õppimislugu - http://oppimislugu.blogspot.com/
Matemaatika tekstülesannete lahendamine õpitarkvaraga Wiris
HotPotatoese testkogud - http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=98
Veebipõhised õppematerjalid, mis on loodud sisupeketiga eXe - http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=115
Veebipõhised õppematerjalid, mis on loodud keskkonnas LeMill - http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=138
Keeleliste ja kognitiivsete oskuste arendamiseks mõeldud e-õppe materjalid - http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=132

Koolielu õppematerjalid

Aineõpetajale - http://www.koolielu.ee/pages.php/03

Miksike

Töölehed - http://www.miksike.ee/