Koolijuht - direktor

OTSUSTAV ROLL
- Ressursijaotaja (personal ja eelarve)
- IKT rolli määramine
- Prioriteedid
- Mehitamine
- Tööjaotus

Direktori asetäitja majandusalal

- Ressursijaotus (eelarve)
- Tehniliste vahendite arvestus

Arendusjuht

- Vastutus strateegia täitmise eest
- IKT visionäär

Õppealajuhataja

- IKT vahendie ainetunnis kasutamise korraldamine ja selle kasutuse jälgimine
- Sisuline vastutus vastavuse eest õppekavale
- Sisulise töö nõustamine
- e-õppevahendite strateegia, uute ideede valimine ja teavitamine

Haridustehnoloog

- IKT töökorraldus koolis
- IKT kasutajate nõustamine
- IKT õpetus
- Õpetajte sisuline nõustamine vahendite leidmisel, juurutamisel ja koolitamisel
- Õpetajate nõustamine IKT õpetuse küsimustes

Süsteemiadministraator

- Vastutus infrastruktuuri töötamise eest
- Ettepanekud süsteemi edasiseks arendamiseks ja töökindluse suurendamiseks
- Tehniline kasutajatugi

Õpetaja

- IKT vahendite ja teenuste kasutaja
- Ettepanekud IKT kasutamise arendamiseks õppetegevuses

Õpilane

- IKT vahendite ja teenuste kasutaja
- Ettepanekud IKT kasutamise arendamiseks õppetegevuses