Kogukonnad

Tiigrihüppe Sihtasutus on virtuaalsete praktikakogukondade tegevust toetanud juba mitu aastat.
Tänaseks on käivitunud kaheksa kogukonna tegevus.
Aktiivsemad neist on
klassiõpetajate kogukond,
saksa keele õpetajate kogukond,
vene õpetajate kogukond,
matemaatikaõpetajate kogukond,
rootsi keele õpetajate kogukond.
Hoogu võtavad kunstiõpetajad, käsitöö õpetajad ja animatsioonihuvilised õpetajad

VIKO

VIKO on TLÜ Haridustehnoloogia keskuses välja töötatud virtuaalne õpikeskkond, mille loomisel on silmas peetud Eesti üldhariduskoolide vajadusi.
Õpikeskkond võimaldab õpetajatel muuta oma õppematerjalid, õppetööd puudutav info ja ajakava õpilastele veebis kättesaadavaks, samuti pakub keskkond suhtlemisvõimalusi foorumite näol.
http://viko.opetaja.ee
VIKO kasutusjuhend - http://tyrigy.tyri.ee/laine/viko.htm

ekool

Virtuaalne klassipäevik - http://www.ekool.ee

Web2.0 keskkonnad

Esitluste keskkond http://www.slideshare.net
NÄIDE
http://www.slideshare.net/aluojalaine/esitluse-avaldamine-presentation
Õppematerjalide loomise keskkonnad
Weebly - http://www.weebly.com
Weebli kasutusjuhend - http://weeblyjuhend.wikispaces.com/
NÄITED
Tänase õppepäeva kodulehekülg - http://iktkoolis.weebly.com/
10.klassi matemaatika http://10klass.weebly.com
Õpilaste loodud õppematerjalid
http://juhendid.weebly.com/
http://oppematerjalid.weebly.com/

weebly_kasutamise_juhend.doc
File Size: 320 kb
File Type: doc
Download File

Sauropol - http://www.sauropol.com
NÄIDE
Veebis avaldatud HotPotatoes'es loodud testid - http://aluojalaine.sauropol.com/

veebi_loomine_sauropol.doc
File Size: 217 kb
File Type: doc
Download File

eFormular

eFormular on elektrooniline vahend, mis võimaldab kerge vaevaga koostada elektroonilisi ankeete (eFormulare) ning nende abil Interneti kaudu küsitlusi läbi viia ja andmeid koguda.
http://www.eformular.com
NÄIDE
Tagasiside näide http://www.eformular.com/digitiiger/tagasiside2008.html
Kursuse efektiivsuse analüüsimiseeks loodud ankeet  http://www.eformular.com/laine/digitiigeranalyys.html
Registreerumise näide http://www.eformular.com/digitiiger/lisamoodulid.html
eFormulari kasutamise õppimiseks loodud ankeet http://www.eformular.com/laine/koolitusvajadus.html

eformular.ppt
File Size: 578 kb
File Type: ppt
Download File