Tiigrihppe SA

Tiigrimatemaatika
Märka matemaatikat enda ümber - http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=192

Koolielu ainekuud

Ainekuude konkursid õpetajatele ja õpilastele - http://www.koolielu.ee/pages.php/10,21209

Sõpruskoolid Euroopas

eTwinning partnerlusprojektide konkurss - http://www.htk.tlu.ee/etwinning/konkursid/etwinning-partnerlusprojektide-konkurss

Kevadpäev Euroopas

Kevadpäeva võistlused on mõeldud 5–20-aastastele õpilastele. Neilt oodatakse töid, mis on valminud klassis tehtud töö tulemusel. Tööd sisaldavad teksti, pilte ja/või kuuldelis-vaatelist materjali. Neid võistlusi saab kohaldada eri õppimis- ja õpetamismeetoditega ning need on loodud nii, et nad vastaksid eri õppekavadele Euroopas - http://www.springday2009.net/ww/et/pub/spring2009/about/eyci.htm

Miksike

Pranglimine - http://www.miksike.ee/