Vajadused ja võimalused

Infrastruktuur ja pädevused
Õppematerjalid ja õppekava
Planeerimine ja juhtimine
IKT töökorraldus koolis
IKT tööd ja tööjaotus koolis
IKT arengukava
Koolide IKT http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=5

iktkoolis.ppt
File Size: 113 kb
File Type: ppt
Download File